David Copperfield wordt door zestien vrouwen beschuldigd van seksueel grensoverschrijdend gedrag. Meer dan de helft van hen zegt tegen The Guardian dat ze ten tijde van het misbruik door de illusionist minderjarig waren.